420 εκατ.€ οι απλήρωτοι λογαριασμοί προς την ΔΕΗ

Στο ύψος των 420 εκατ. ευρώ ανήλθαν συνολικά οι απλήρωτοι λογαριασμοί προς τη ΔΕΗ στα τέλη Ιουνίου, μέγεθος αυξημένο κατά 30% έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος. Από το ποσό αυτό 100-110 εκατ. ευρώ θεωρούνται επισφάλειες, αφού οι καθυστερήσεις ξεπερνούν το....


εξάμηνο και αφορούν 190.000 νοικοκυριά ή μικρές επιχειρήσεις. Προβλήματα όμως αντιμετωπίζουν και οι εναλλακτικοί πάροχοι. Η συσσώρευση των απλήρωτων λογαριασμών προκάλεσε πρόσφατα την παρέμβαση της ΡΑΕ, η οποία προειδοποίησε ότι το ζήτημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών απειλεί ακόμη και την οικονομική βιωσιμότητα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και μπορεί να έχει επιπτώσεις ακόμη και στα τιμολόγια, στον βαθμό που οι συνεπείς καταναλωτές θα κληθούν να καλύψουν το κόστος των επισφαλειών.