Η Θεσσαλονίκη αποκτά τις δικές της «μπλε» γειτονιές!

«Μπλε» γειτονιές, φιλικότερες προς το περιβάλλον, αποκτά ο δήμος Θεσσαλονίκης, καθώς από τον Οκτώβριο.....
αναμένεται να «πλημμυρίσουν» οι περιοχές του ιστορικού κέντρου, της Τριανδρίας και της Τούμπας από μπλε κάδους ανακύκλωσης, όπου οι πολίτες θα μπορούν πλέον να πετούν τα σκουπίδια αντί των συμβατικών κάδων απορριμμάτων