Μαχαίρι στις φοροαπαλλαγές, στις 5.000 το αφορολόγητο

Ψαλίδισμα στο αφορολόγητο όριο και τις φοροαπαλλαγές περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή. Δείτε την νέα φορολογική κλίμακα. Τι αποφασίστηκε για τις αποδείξεις...

Μείωση του ποσού των δαπανών που εκπίπτουν από το φόρο (όπως οι τόκοι στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ασφάλιστρα, έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, δίδακτρα κά), αύξηση φόρου για εισοδήματα από ενοίκια, μείωση του αφορολόγητου στα 5.000 ευρώ - με εξαίρεση φορολογούμενους κάτω των 30 ετών και άνω των 65 ετών - και νέα φορολογική κλίμακα προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.
Η φορολογική κλίμακα αλλάζει και αντί 10 κλιμακίων ισχύουν πλέον 8 κλιμάκια με τα μικρομεσαία εισοδήματα να έχουν μπει στο στόχαστρο. Πρόκειται για εισοδήματα από 16.000 έως 22.000 ευρώ που φορολογούνταν με 24% και τώρα θα φορολογούνται με 25%, όπως επίσης τα εισοδήματα από 26.000 έως 32.000 ευρώ που έως τώρα φορολογούνταν με 32% και τώρα θα φορολογούνται με 36%.
Συνολικά, από τη νέα φορολογική κλίμακα και το χαμηλότερο αφορολόγητο προκύπτει αύξηση του ποσού του φόρου από 100 έως και 900 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημα. Παράλληλα, προβλέπεται μείωση του ειδικού αφορολόγητου για τα παιδιά για φορολογούμενους με 3 παιδιά και άνω. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα δικαιούνται αύξηση του αφορολόγητου ποσού κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί από το τρίτο και μετά από έξτρα αφορολόγητο 11.500 ευρώ που είχαν έως τώρα. Έως τα 2 παιδιά το αφορολόγητο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε παιδί από 1.500 ευρώ που ίσχυε ως τώρα.
Σε ότι αφορά τις δαπάνες που θα εκπίπτουν από το φόρο, ορίζεται ότι από τα φετινά εισοδήματα (για τα οποία άλλωστε ισχύει και η νέα φορολογική κλίμακα) θα εκπίπτει από το φόρο το 10% της κάθε δαπάνης, ενώ, έως τώρα, αφαιρούνταν το 20% αυτής.
Η νέα φορολογική κλίμακα κατατέθηκε στη Βουλή
Νέα φορολογική κλίμακα με αφορολόγητο όριο εισοδήματος 5.000 ευρώ και μειώσεις στις δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδημα προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και περιλαμβάνει και φορολογικές διατάξεις.
Η νέα φορολογική κλίμακα που θα ισχύει για τη φορολόγηση των φετινών εισοδημάτων που θα δηλωθούν το 2012 είναι η ακόλουθη:
Κλιμάκιο                Φορολογικός       Φόρος              Σύνολο                Σύνολο
Εισοδήματος (€)   Συντελεστής %   Κλιμακίου (€)   Εισοδήματος (€)   Φόρου (€)

5.000                             0                       0                5.000                       0
7.000                           10                    700              12.000                   700
4.000                           18                    720              16.000                1.420
10.000                         25                  2.500             26.000                3.920
14.000                         35                  4.900             40.000                8.820
20.000                         38                  7.600             60.000               16.420
40.000                         40                 16.000           100.000              32.420
Άνω των 100.000        45
Αναλυτικά, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, για κοινωνικούς λόγους, οι νέοι ηλικίας έως και τριάντα (30) ετών, οι συνταξιούχοι άνω των εξήντα πέντε (65) ετών, καθώς και τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα έχουν αφορολόγητο ποσό στις εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ.
Ειδικά για τους συνταξιούχους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα περιορίζεται ούτως ώστε σε κάθε περίπτωση το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ.
Περί αποδείξεων
Για να βγει ο φορολογούμενος κερδισμένος από το αφορολόγητο θα πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις που να φτάνουν ως και το 25% του εισοδήματός του, όταν αυτό φτάνει μέχρι τις 60.000 ευρώ. Αν το ποσό των αποδείξεων δαπανών είναι μικρότερο, τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%.
Για παράδειγμα, αν κάποιος δηλώνει εισόδημα 50.000 ευρώ θα πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις συνολικού ύψους 12.500 ευρώ.
Αναφορικά με τις φοροαπαλλαγές, ψαλιδίζονται περαιτέρω αφού με βάση τον τελευταίο φορολογικό νόμο- που δεν ίσχυσε ποτέ- η έκπτωση φόρου για εισοδήματα έως 40.000 ευρώ ήταν στο 20% της δαπάνης και περιοριζόταν στο 10% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ. Πλέον για όλα τα εισοδήματα προβλέπεται ότι μειώνεται στο 10% η έκπτωση φόρου της κλίμακας για δαπάνες που αφορούν σε:
α) έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης
β) ενοίκιο κύριας κατοικίας του φορολογούμενου και της οικογένειάς του
γ)φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα
δ) δεδουλευμένους τόκους δανείων που λαμβάνονται για αγορά πρώτης κατοικίας
ε) δεδουλευμένους τόκους δανείων που λαμβάνονται για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων.
στ) ασφάλιστρα ζωής, ασθένειας, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας.
ζ) διατροφή που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο
η) δωρεές στο δημόσιο, ΟΤΑ κ.λπ.
θ) δωριζόμενα ιατρικά μηχανήματα και ασθενοφόρα
ι) δωρεές προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες κ.λπ. καθώς και χορηγίες προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς
ιβ) ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου
ιγ) εισφορές που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης.
Αν στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά, το ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή ενάμισι τοις εκατό (1,5%). Ειδικώς, ο συντελεστής αυτός αυξάνεται σε τρία τοις εκατό (3%) εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας ή πρόκειται για επαγγελματική ή εμπορική μίσθωση. Ο φόρος αυτός που προκύπτει δεν περιορίζεται στο ύψος του κυρίου φόρου.

Κυβερνητική σύσκεψη για την Οικονομία
Οι οικονομικές εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της κυβερνητικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή, υπό την προεδρία του Γιώργου Παπανδρέου. Η Ελλάδα μένοντας σταθερή στην απόφαση της 21ης Ιουλίου και αποδεχόμενη ευμενώς ό,τι άλλο θα μπορούσε να ενισχύσει αυτή την απόφαση, αναζητά λύση θεσμική, νομικά ασφαλή, ασφαλή για την ευρωζώνη και αποδεκτή από τις αγορές, ανέφερε κυβερνητικό στέλεχος, μετά το πέρας της σύσκεψης.
Ο Γερμανός αντικαγκελάριος στην Ελλάδα
Πρέπει να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις γιατί είναι σημαντικό να υπάρξουν επενδύσεις, δήλωσε ο Γερμανός αντικαγκελάριος Φιλιπ Ρέσλερ εισερχόμενος στην εκδήλωση του ΣΕΒ, του Γερμανικού Συνδέσμου Βιομηχανίας και του Ελληνογερμαικού Επιμελητηρίου. Ο αντικαγκελάριος ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα με πολυπληθή επιχειρηματική αποστολή, σημείωσε ότι ''με μεγάλη χαρά'' βρίσκεται στην Αθήνα για να δώσει ένα μήνυμα αισιοδοξίας. ''Περνάμε δύσκολες εποχές» σημείωσε ο ίδιος ''αλλά οι επιχειρηματίες και οι πολιτικοί μπορούν να παράσχουν την οικονομική στήριξη που απαιτεί η χώρα».
Η αποστολή των Γερμανών επιχειρηματιών αποτελείται από περίπου 70 μέλη από διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες και κυρίως από τους κλάδους ενέργειας, ακινήτων, συμβούλων επενδύσεων ακινήτων κ.λπ.
Παράλληλα, οι Γερμανοί επιχειρηματίες συμμετέχουν στο Ελληνογερμανικό business forum που διοργανώνει σήμερα και αύριο από κοινού ο ΣΕΒ με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και τον Γερμανικό Σύνδεσμο Βιομηχανιών (BDI), ενώ θα πραγματοποιήσουν και κατ' ιδίαν συναντήσεις με Έλληνες επιχειρηματίες.
news247