Πλωτό εργαστήριο θα ελέγχει τα νερά του Θερμαϊκού

Ένα πλωτό εργαστήριο, που θα ελέγχει την ποιότητα των υδάτων του θαλάσσιου μετώπου της Θεσσαλονίκης, αναμένεται να λειτουργήσει από τις αρχές του 2012, σύμφωνα με την αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων Χώρων.

Για την υλοποίησή του έχει εξασφαλιστεί χορηγία ύψους 50.000 ευρώ από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ενώ θα υπάρξει και συνεργασία με το...
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

Το πρόγραμμα μελέτης του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Όρμου της Θεσσαλονίκης θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση σταθμών μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων και δεικτών ευτροφισμού των υδάτων καθώς και έναν ετήσιο κύκλο μηνιαίων αναλύσεων σε πέντε σταθμούς. Έτσι το πλωτό εργαστήριο θα δώσει τη δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και άμεσης επέμβασης σε επεισόδια ρύπανσης. Πρόκειται, ουσιαστικά, για ένα σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων του Θερμαϊκού Κόλπου, ανάλογο του δικτύου σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Στο μεταξύ, θα επιστρέψει στη θάλασσα και το αντιρρυπαντικό σκάφος «Ποσειδών», το οποίο είχε σταλεί για επισκευή και συντήρηση, μόλις ολοκληρωθούν από το υπουργείο Ναυτιλίας και οι τυπικές διαδικασίες για τον καθορισμό της σύνθεσης του πληρώματος.

Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων Χώρων Κωνσταντίνος Ζέρβας «πάγια θέση μας είναι η ανάγκη για έναν ενιαίο και αποφασιστικό φορέα διαχείρισης του Θερμαϊκού Κόλπου, που θα μπορέσει να επιτελέσει το ουσιαστικό και αναγκαίο έργο της βιώσιμης και αειφόρου διαχείρισης του Θερμαϊκού».
Πηγή: agelioforos.gr