Σήμερα τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ

Πρόκειται να δοθούν σε 421.899 οικογένειες

Σήμερα γίνεται η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχή και ισόβια σύνταξη) του ΣΤ’ διμήνου 2011.

Τα επιδόματα θα δοθούν σε 421.899 οικογένειες...
με πίστωση λογαριασμού τράπεζας ή στα ΕΛΤΑ και η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές ανέρχεται στο ποσό των 117.175.494,87 ευρώ. 
Πηγή: topeiraxtiri.blogspot.com