Προσλήψεις, Ιανουάριος 2012: Δείτε τις νέες θέσεις εργασίας

Έρχεται νέος, γραπτός διαγωνισμός εντός του 2012 για 214 οργανικές θέσεις συμβολαιογράφων στις έδρες των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε για τις θέσεις των συμβολαιογράφων αλλά και πολλές άλλες στα ΕΛ.ΤΑ., στο Κέντρο Ερευνών και άλλα..

Ο διαγωνισμός για τους συμβολαιογράφους διενεργείται:
Α) Στην έδρα του Εφετείου Αθηνών για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Λαμίας, Πατρών, Ναυπλίου, Καλαμάτας, Κρήτης, Αιγαίου και Δωδεκανήσου.
Β) Στην έδρα του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κερκύρας, Λάρισας, Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, οι θέσεις που θα προκηρυχθούν εντός του έτους σε 15 Εφετεία όλης της χώρας έχουν ως εξής:
Εφετείο Πατρών 8 θέσεις,
Εφετείο Κέρκυρας 2 θέσεις,
Εφετείο Ιωαννίνων 3 θέσεις,
Εφετείο Λάρισας 13 θέσεις,
Εφετείο Θεσσαλονίκης 30 θέσεις,
Εφετείο Δ. Μακεδονίας 2 θέσεις,
Εφετείο Αθηνών 89 θέσεις,
Εφετείο Πειραιώς 11 θέσεις,
Εφετείο Λαμίας 11 θέσεις,
Εφετείο Ναυπλίου 11 θέσεις,
Εφετείο Καλαμάτας 5 θέσεις,
Εφετείο Κρήτης 7 θέσεις,
Εφετείο Αιγαίου 13 θέσεις,
Εφετείο Θράκης 5 θέσεις,
Εφετείο Δωδεκανήσου 4 θέσεις.

Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε θέματα:
α) Αστικού Δικαίου, β) Εμπορικού Δικαίου, γ) Πολιτικής Δικονομίας, δ) Κώδικα Συμβολαιογράφων, ε) Ειδικών νόμων της οροφοκτησίας και κάθετης ιδιοκτησίας, του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, Δασικού Κώδικα, Φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία και τελών χαρτοσήμου, των νόμων για τη σύσταση και τον σκοπό του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδος.

Τα θέματα λαμβάνονται από την ύλη τη σχετική με τα καθήκοντα του συμβολαιογράφου και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται με συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος και ερωτημάτων θεωρητικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι εξετάζονται επίσης προαιρετικά σε μία έως δύο ξένες γλώσσες (αγγλική, γαλλική και γερμανική). Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων είναι μόνο γραπτές. Από τους υποψηφίους διορίζονται σε κάθε ειρηνοδικειακή περιφέρεια οι επιτυχόντες κατά φθίνουσα σειρά και μέχρι την πλήρωση όλων των κενών θέσεων.

Το πρόγραμμα του διαγωνισμού θα καθοριστεί με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και θα αναρτηθεί στα καταστήματα των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

14 θέσεις στο Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας ανακοίνωσε την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 12 μηνών σε υπηρεσίες του στον Πειραιά, στην Τρίπολη και τη Λάρισα.
Θα προσληφθούν
4 ΠΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί,
4 ΠΕ Ψυχολόγοι,
3 ΠΕ Νομικοί,
3 ΔΕ Διοικητικοί.
Για τις θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης απαιτείται αντίστοιχο πτυχίο ΑΕΙ, ενώ θα εκτιμηθεί και η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης. Για τις θέσεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ζητείται αντίστοιχο δίπλωμα ΙΕΚ και πιστοποιημένη γνώση στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το περιθώριο να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως και αύριο 23 Ιανουαρίου. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 210-3898022 .

12 ευκαιρίες στα ΕΛ.ΤΑ. Πελοποννήσου

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου θα προσλάβουν δώδεκα (12) άτομα (ΔΕ Διανομείς) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιακών Λειτουργιών των Νομών Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Για την πρόσληψη απαιτείται: 1) οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 2) άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α’ (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του μοτοποδηλάτου. Η εντοπιότητα θα παίξει το μεγαλύτερο ρόλο για την πρόσληψη. Στη συνέχεια, η σειρά κατάταξης των υποψηφίων κάθε ομάδας καθορίζεται με τη βαθμολόγηση του χρόνου ανεργίας, του αριθμού τέκνων, του αριθμού ανήλικων τέκνων, του βαθμού του βασικού τίτλου σπουδών, της ηλικίας αλλά και της εμπειρίας. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το περιθώριο να υποβάλουν την αίτησή τους έως και τις 27 Ιανουάριου (τηλ.: 27570-22219 ).

11 συμβασιούχοι στην Αχαΐα

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένδεκα (11) άτομα για την κάλυψη αναγκών της κοινωφελούς επιχείρησής του ανακοίνωσε ο Δήμος Δυμαίων στην Αχαΐα με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) Βοήθεια στο σπίτι, β) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, γ) Ιατροκοινωνικό Κέντρο και δ) Γραφείο Υποστηρικτικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών. Ειδικότερα, θα προσληφθούν 3 ΠΕ Παιδαγωγοί, 2 ΠΕ Εκπαιδευτές Φυσικής Αγωγής, 1 ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός, 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος, 1 ΤΕ Φυσιοθεραπευτής, 1 ΤΕ Φυσιοθεραπευτής, 1 ΤΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόµος και 1 ΥΕ Διαμεσολαβητής. Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί για επτά μήνες. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκπνέει στις 27 Ιανουαρίου (τηλ. επικοινωνίας: 26930-25481 , 22115).

730.621 άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ

Δεν αποτελεί πια είδηση ότι οι αριθμοί της ανεργίας κάθε μήνα είναι όλο και χειρότεροι. Τα τελευταία νέα που ανακοινώθηκαν αναφέρουν ότι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανέρχονται κατά τον μήνα Δεκέμβριο σε 730.621 άτομα. Από αυτά 311.825 είναι άνδρες (ποσοστό 42,68%) και 418.796 είναι γυναίκες (ποσοστό 57,32%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά 2,09% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή, την προηγούμενη ανακοίνωση του ΟΑΕΔ.

Στην ηλικιακή ομάδα από 30 - 54 ετών αναλογεί το 63,16% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 27,33% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 9,52%. Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 46,84% των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το 36,23%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 15,74% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,19%. Στους Ελληνες υπηκόους αναλογεί το 92,85% των εγγεγραμμένων ανέργων, στους υπηκόους τρίτων χωρών το 5,50% και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ενωσης το 1,65%.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 273.867 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 60.059 άτομα, ποσοστό 28,09% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων το 59,95% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 26,59% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, το 9,38% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι, το 2,81% είναι επιδοτούμενοι σε οικοδομοτεχνικά επαγγέλματα, το 0,93% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι και το 0,34% είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 44.596, μειωμένες κατά -24,65% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (59.187) και μειωμένες κατά -10,22% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2010 (49.673).

Οι ευκαιρίες στον ιδιωτικό τομέα

Με τη συνεργασία εταιρειών ανθρώπινου δυναμικού η «Espresso της Κυριακής» παρουσιάζει τις πιο περιζήτητες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για στελέχη και υπαλλήλους.

ADECCO
Λεωφόρος Κηφισίας 56, 15125, Μαρούσι
Τηλ.: 210-6930490 , Fax: 210-6919358, e-mail: infogr@adecco.com

Ειδικότητα                            Θέσεις
Υπάλληλος Τμήματος HR-Αθήνα (Μαρούσι) 1
Σύμβουλος Πωλήσεων-Θεσσαλονίκη 1
Υπεύθυνος/ η Marketing και Προωθητικών Ενεργειών-Αθήνα (βόρεια προάστια) 1
Customer Care Agent (Bulgarian Speaker)-Αθήνα (νότια προάστια) 1
Υπάλληλος Αποθήκης-Αθήνα (βόρεια προάστια) 1
Υπάλληλοι Τηλεφωνικής Ενημέρωσης Πελατών-Αθήνα (βόρεια προάστια) 5
Υπάλληλος Τμήματος Λογιστηρίου- Αθήνα (βόρεια προάστια) 1
IT Service Desk Employee-Αθήνα 1
HR Trainee-Αθήνα 1
Administrative Assistant to the Finance Department-Αθήνα 1
Customer Care Agent (Turkish/ Russian Speaker-Αθήνα 1
Customer Care Agent (Hungarian/ Russian Speaker)-Αθήνα 1
Plastics Engineering Engineer-Αθήνα 1
Field Sales Engineer-Αθήνα 1
Υπεύθυνος Πωλήσεων-Θεσσαλονίκη 1
Εξωτερικός Πωλητής Τραπεζικών Προϊόντων-Αθήνα (Μαρούσι) 1
Customer Care Agent (Turkish Speaker)-Αθήνα (νότια προάστια) 1
Sales Administrative Assistant-Αθήνα (δυτικά προάστια) 1
Plant Resident-Aθήνα 1
Call Center Supervisor-Αθήνα (νότια προάστια) 1
Υπεύθυνος Εταιρικών Πωλήσεων-Κομοτηνή 1
Sales Administrator-Αθήνα 1
Ηλεκτρολόγος Συντηρητής-Αθήνα 1
Finance Coordinator-Αθήνα 1
Tax Director-Αθήνα 1
Senior Auditor-Αθήνα 1
Σύμβουλος Πωλήσεων για χώρες του εξωτερικού-Θεσσαλονίκη 1
Τεχνικός Σύμβουλος Πωλήσεων-Θεσσαλονίκη 1

RandstadHellas
Αγγέλου Πυρρή 5, Αθήνα, 11527, Τηλ.: 210-6770523 . Δείτε περισσότερες πληροφορίες και κάντε αίτηση για τις θέσεις στο www.randstad.gr

Αθήνα
Ειδικότητα                            Θέσεις
Exports Area Sales Manager 1
Στοιχεία Επικοινωνίας: e-mail: randstad@randstad.gr
Τηλ.: 210-6770523 , Fax: 213-3333257, www.randstad.gr

Ειδικότητα                            Θέσεις
Key Account Manager 1
Sales Senior Manager 1
Product Manager 1
Στοιχεία Επικοινωνίας: e-mail: lsgouraki@randstad.gr,
Τηλ.: 210-6770523 , Fax: 213-3333257, www.randstad.gr

Ειδικότητα                            Θέσεις
Sales Representative-HORECA 1
Medical Representative OTC 6
Αrea Sales Manager 1
Key Account Manager-HORECA 1
Στοιχεία Επικοινωνίας: e-mail: aκatsorchis @randstad.gr, Τηλ.: 210-6770523 , Fax: 213-3333257, www.randstad.gr

Ειδικότητα                            Θέσεις
Διευθυντής Καταστήματος 2
Πωλητές Λιανικής (Πλήρη - Μερική Απασχόληση) 10
Πωλητές Τραπεζικών Προϊόντων 10
Τele Sales Agent 6
Collection Agent 5
Collection Agent 3
Promoter (Part Time) 10
Bulgarian / Russian Technical Support 5
Hungarian/ Russian Technical Support 5
Ukrainian / Russian Technical Support 5
Στοιχεία Επικοινωνίας: e-mail:mpapazekou@randstad.gr, Τηλ.: 210-6770523 , Fax: 213-3333257, www.randstad.gr

Ειδικότητα                            Θέσεις
Stock and Supply Manager 1
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1
Στοιχεία Επικοινωνίας: e-mail: nkaraiskou@randstad.gr,
Τηλ.: 210-6770523 , Fax: 213-3333216, www.randstad.gr

Ειδικότητα                            Θέσεις
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 2
Outdoor Errands Employee 1
Υπάλληλος Αποθήκης Αυλώνα Αττικής-Ασπρόπυργος 5
Υπάλληλος Διεκπεραίωσης Παραγγελιών (Picker) 4
Διπλωματούχος Χειριστής Κλαρκ 2
Στοιχεία Επικοινωνίας: e-mail: ethessalonikefs@randstad.gr, Τηλ.: 210-6770523 , Fax: 213-3333216,www.randstad.gr


Ειδικότητα                            Θέσεις
Senior Accountant 1
Credit Specialist 1
Client Service Database Developer 1
Στοιχεία Επικοινωνίας: e-mail:tkanargias@randstad.gr,
Τηλ.: 210-6770523 , Fax: 213-3333257, www.randstad.gr


Θεσσαλονίκη

Ειδικότητα                            Θέσεις
Βοηθός Λογιστή 1
Προϊστάμενος Λογιστηρίου 1
Επιθεωρητές Πωλήσεων 2
Πωλητές/Πωλήτριες 5
Διευθυντής Πωλήσεων 1
Διευθυντής Καταστήματος 1
Retail Department Manager 1
Store Manager 1
Υπεύθυνος Καταστήματος 1
Υπεύθυνος Τμήματος 1
Πωλητές-Πωλήτριες 3
Product Manager 1
Exports Sales Representative 1
Υπεύθυνος Πωλήσεων Χονδρικής 1
F2F Collections Advisor 2
Υπάλληλος Γραφείου 1
Στοιχεία Επικοινωνίας: e-mail: thessaloniki@randstad.gr, Τηλ.: 2310-414731 , Fax: 2310-414728, www.randstad.gr


Εύβοια

Ειδικότητα                            Θέσεις
Hotel Manager 1
Στοιχεία Επικοινωνίας: e-mail:mpapazekou@randstad.gr, Τηλ.: 210-6770523 , Fax: 213-3333257, www.randstad.gr


Γερμανία

Ειδικότητα                            Θέσεις
Nurses for the Operation Room 10
Nurses 10
Στοιχεία Επικοινωνίας: e-mail: akleffmann@randstad.gr, Τηλ.: 210-6770523 , Fax: 213-3333257, www.randstad.gr


Γαλλία

Ειδικότητα                            Θέσεις
Nurses 10
Στοιχεία Επικοινωνίας: e-mail: akleffmann@randstad.gr, Τηλ.: 210-6770523 , Fax: 213-3333257, www.randstad.gr


Αγγλία

Ειδικότητα                            Θέσεις
Nurses 10
Στοιχεία Επικοινωνίας: e-mail: akleffmann@randstad.gr, Τηλ.: 210-6770523 , Fax: 213-3333257, www.randstad.gr
Πηγή: espressonews.gr