Προχωρά η ιδιωτικοποίηση του λιμανιου Θεσσαλονίκης

Στην ιδιωτικοποίηση του λιμένα Θεσσαλονίκης προχωρά με γοργούς ρυθμούς η Ελληνική κυβέρνηση.

Όπως φαίνεται από την ανακοίνωση του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση αποφάσισε τη μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο 2.348.640 μετοχών της ΟΛΘ αε, ήτοι ποσοστό 23,30% του μετοχικού κεφαλαίου της και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ».

Η μεταβίβαση έγινε σε εφαρμογή των παραγράφων 4 & 5 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 ( ΦΕΚ 152 Α’) και της υπ΄αριθμ. 195/2011 (ΦΕΚ 2501/Β’) απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΘ αε διαμορφώνεται πλέον σε 50,97%.

Η μεταβίβαση του 23,30% των μετοχών στον Οργανισμό που θα επιμεληθεί τις αποκρατικοποιήσεις ανοίγει τον δρόμο για την πώληση τους και την ιδιωτικοποίηση του εν λόγω ποσοστού. Η κίνηση αυτή φαίνεται πως έρχεται στα πλαίσια των δεσμέυσεων της κυβέρνησης στους δανειστές για την άμεση αποκρατικοποίηση οργανισμών και επιχειρήσεων του δήμοσιου το συντομότερο δυνατόν.
Πηγη: alterthess.gr