ΔΕΙΤΕ το πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου 2012 του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά, το συνολικό πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου 2012 του Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Δείτε το αρχείο με το πρόγραμμα εδώ!

thessnea.blogspot.com