Ημερίδα για τη βιολογική γεωργία στη Θεσσαλονίκη

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διοργανώνει εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα τη βιολογική γεωργία, την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012, στις 10:00 π.μ., στις νέες εγκαταστάσεις του Κέντρου ΔΗΜΗΤΡΑ Θεσσαλονίκης (στη Γεωργική Σχολή στη Θέρμη, δίπλα στο Κέντρο Υγείας Θέρμης).

Μπορεί να την παρακολουθήσει όποιος επιθυμεί χωρίς καμιά επιβάρυνση

Οι ημερίδες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να συμμετάσχουν στη δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία» του μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο.

Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:
10:00

10:00- 10:05

10:05 - 10:35
10:35 – 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:3012:30-13:00
Προσέλευση - Έναρξη ημερίδας

Χαιρετισμοί

Ενημέρωση για την δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία» του μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005

Βασιλική Τανού
(γεωπόνος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ.)

Ερωτήσεις-Συζήτηση

Διάλειμμα

«Βιολογική γεωργία» :Ιστορικό-
αναφορά σε τεχνικές παραγωγής
τάσεις και προοπτικές

Γεώργιος Λιπώνης
(γεωπόνος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ.)

Ερωτήσεις Συζήτηση

Στην εκπαιδευτική ημερίδα θα μπορούν να συμμετέχουν αγρότες της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί υπεύθυνη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.

Πηγή: agri.gr