Η Ραλλία Χρηστίδου στο Maison Crystal

Για μία μόνο εμφάνηση!


Η Ραλλία Χρηστίδου, μια καλλιτέχνης που αγαπά την Θεσσαλονίκη όσο και η πόλη εκείνη, επιστρέφει για μία και μοναδική εμφάνηση την...
Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στο Maison Crystal.