Στήριξη σε ευπαθείς ομάδες από έξι παραγωγικούς φορείς

Στη σύσταση Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, που θα προσφέρει και φιλανθρωπικά σωματεία, προχώρησαν έξι παραγωγικοί φορείς της Βόρειας Ελλάδας, με επικεφαλής τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών (ΣΒΒΕ). Το δίκτυο θα στηρίζει κυρίως φορείς....

που προσφέρουν έργο σε παιδιά και νέους, αλλά όχι μόνο. Εκτός απ’ τον ΣΒΒΕ, σε αυτό μετέχουν ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) και τα επιμελητήρια Εμποροβιομηχανικό (ΕΒΕΘ), Βιοτεχνικό (ΒΕΘ) και Επαγγελματικό (ΕΕΘ).

Ειδικότερα, το Δίκτυο θα φέρνει τους φιλανθρωπικούς φορείς και τα άτομα σε επαφή με την επιχειρηματική κοινότητα της Βόρειας Ελλάδας, με στόχο την προσφορά, προς αυτούς, αρωγής σε υλικά αγαθά ή/και υπηρεσίες από ενδιαφερόμενα μέλη του ΣΒΒΕ και των συμμετεχόντων επιμελητηρίων και επιχειρηματικών φορέων.


Ο ρόλος του Δικτύου είναι μεσολαβητικός και παρέχει, κυρίως, οργανωτική βοήθεια. Το Δίκτυο διατηρεί ειδικό μητρώο επιχειρήσεων, που έχουν εκδηλώσει τη βούληση προσφοράς/αρωγής σε υλικά αγαθά ή/και υπηρεσίες.


Αφού καταγράψει τις ανάγκες των εκάστοτε δωρεοδόχων και με βάση τις προσφορές των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, αντιστοιχίζει τις προσφορές με τις ανάγκες και, στη συνέχεια, προτείνει στους ενδιαφερόμενους να συνεργαστούν και τους φέρνει σε επαφή.


Όσες εμπορικές επιχειρήσεις επιθυμούν να συμβάλλουν με την παροχή αγαθών ή/και υπηρεσιών στο έργο του Δικτύου, μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (τηλ.2310547887 και 2310538790).