Φωτογραφίες από τα επεισόδια στην Αθήνα

Δείτε και τις υπόλοιπες πιο κάτω...