Τα προσχέδια των στάσεων για τη θαλάσσια συγκοινωνία στην Θεσσαλονίκη (Φωτογραφίες)

Πενήντα δύο ομάδες κατέθεσαν τις ιδέες και τα σχέδιά τους για τις 4 στάσεις έπειτα από την ολοκλήρωση της μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας της θαλάσσιας συγκοινωνίας. 

Μέρος στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό έλαβαν...
πολλοί νέοι αρχιτέκτονες παρουσιάζοντας ο καθένας τις ιδέες του για το σχεδιασμό των στάσεων για τη Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία.

Οι συμμετοχές αξιολογήθηκαν από κριτική επιτροπή, που ορίστηκε από το αρμόδιο Υπουργείο, δίνοντας στους συμμετέχοντες βραβεία και επαίνους. 

Το 1ο βραβείο δόθηκε στους αρχιτέκτονες Κωνσταντίνο Χρυσό και Μαριάνθη Τατάρη


Οι Αλέξανδρος Τσολάκης και Bastian Wibranek κέρδισαν το 2ο βραβείο και το 3ο βραβείο δόθηκε στο Χρήστο Κύρου και Γεωργία Παρθενίου.


Η απονομή των βραβείων και η παρουσίαση των μακετών θα γίνει σε έκθεση στις αρχές Νοεμβρίου. 


Τονίζεται όμως ότι το τελικό σχέδιο των στάσεων της θαλάσσιας συγκοινωνίας θα επιλεγεί από τον ανάδοχο του έργου, χωρίς να σημαίνει ότι θα επιλεγεί κάποιο από τα βραβευθέντα σχέδια. 


Δείτε τα προσχέδια των στάσεων:
Πηγή: 24gr.blogspot.com