Αίρεται η απαγόρευση χρήσης βιομάζας στη Θεσσαλονίκη

Με ειδική υπουργική απόφαση που υπέγραψε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Παπκωνσταντίνου αίρεται η απαγόρευση χρήσης βιομάζας για θέρμανση σε Αθηνά και Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα θεσμοθετούνται τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών καυσαερίων, και πρότυπα λειτουργίας των εγκαταστάσεων κεντρική θέρμανσης.

Η άρση της απαγόρευσης χρήσης βιομάζας αποτελούσε πάγιο αίτημα και των περιβαλλοντικών οργανώσεων καθώς αποτελεί φιλικότερο από το πετρέλαιο καύσιμο με χαμηλές εκπομπές αερίων ενώ παράλληλα αποτελεί οικονομικότερη λύση για τα νοικοκυριά.


Με τη νέα Υπουργική Απόφαση, η οποία αναθεωρεί μετά από 18 χρόνια το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, επιτυγχάνονται τα εξής:

·αίρονται οι περιορισμοί σχετικά με τη χρήση καυσίμων στερεής βιομάζας στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης σε όλη την Επικράτεια.

·υιοθετούνται αυστηρά και ολοκληρωμένα πρότυπα, όπως π.χ. στην περίπτωση των εγκαταστάσεων θέρμανσης που χρησιμοποιούν καύσιμα στερεής βιομάζας.

·ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις λειτουργικές απαιτήσεις, καθώς και θέματα σχετικά με τη συντήρηση – ρύθμιση των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού.

·εκσυγχρονίζονται διατάξεις του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις.
Πηγή: econews.gr