Το Attica στο Cosmos, ανοίγει τις πόρτες του!

Το πολυκατάστημα attica ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου πολυκαταστήματος στη Θεσσαλονίκη, στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos στις αρχές Μαρτίου.

Το νέο πολυκατάστημα στη Θεσσαλονίκη συνιστά επένδυση 5 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται εξολοκλήρου με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενώ οι εκτιμώμενες πωλήσεις για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ανέρχονται στα...
10 εκατομμύρια ευρώ.

«Η υγιής χρηματοοικονομική κατάσταση των πολυκαταστημάτων attica τα οποία έχουν ρευστότητα της τάξης των 30 εκατομμυρίων ευρώ και μηδενικό τραπεζικό δανεισμό», όπως δηλώνει και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, «συνιστά το βασικό ρόλο στην απόφαση επέκτασης της δραστηριότητας της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον», συνεχίζει, «η σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί με τη διοίκηση της LAMDA Development και η προοπτική ανάπτυξης του εμπορικού κέντρου Mediterranean COSMOS συνέβαλλε στην απόφαση μας».

Τα πολυκαταστήματα attica στο CityLink και Golden Hall απασχολούν 1.500 άτομα και ο συνολικός κύκλος εργασιών τους για το 2011 απέφερε τζίρο 111 εκατομμυρίων ευρώ με κέρδη 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Με το άνοιγμα του νέου πολυκαταστήματος στη Θεσσαλονίκη δημιουργούνται 250 νέες θέσεις εργασίας γεγονός που θα ενισχύσει την τοπική κοινωνία.
Πηγή: euro2day.gr