Νέα υπόγεια πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη;;

Μετά από πολλές δεκαετίες γίνεται αποδεκτό το αίτημα του Δήμου Θεσσαλονίκης, να μπορεί να κατασκευάζει υπόγειους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων σε κοινόχρηστους χώρους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μείζον πρόβλημα της έλλειψης χώρων στάθμευσης....
σύμφωνα με το agelioforos.gr.  Τη διαβεβαίωση ότι έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία προκειμένου η παραπάνω ρύθμιση να ενσωματωθεί σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή έδωσε στο δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γιάννης Μαγκριώτης, κατά τη συνάντηση τους στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΣΑΣΘ.  Στη συνάντηση υπογράφτηκε επίσης προσύμφωνο Προγραμματικής Σύμβασης με την οποία ανατίθεται στον Δήμο Θεσσαλονίκης η μελέτη και κατασκευή των τεσσάρων νέων λεωφορειολωρίδων που πρόκειται να κατασκευασθούν εντός των ορίων του δήμου. Στο δήμο Θεσσαλονίκης ανατίθεται επίσης και η αρμοδιότητα για τη συντήρηση των λεωφορειόδρομων που βρίσκονται εντός των ορίων του. Η οριστική σύμβαση θα υπογραφεί μετά την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο.  Το κόστος κατασκευής των τεσσάρων νέων λεωφορειολωρίδων εκτιμάται σε 550.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από κοινοτικά προγράμματα.