Ο «Ερμής» του ΑΠΘ μέτρησε την ακτινοβολία στη Θεσσαλονίκη

Πολύ κάτω από τα όρια ασφαλείας της Ελληνικής Νομοθεσίας είναι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο Δήμο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μετρήσεων του προγράμματος «ΕΡΜΗΣ».

Οι μετρήσεις δείχνουν ότι η μέση τιμή του ηλεκτρικού πεδίου είναι από δεκάδες έως χιλιάδες φορές...
κάτω από τα όρια ασφαλείας της Ελληνικής Νομοθεσίας, τα οποία είναι κατά 40% αυστηρότερα από τα όρια που συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Συνολικά, στο Δήμο Θεσσαλονίκης λειτουργούν επτά (7) σταθμοί μέτρησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο 11ο και το 15ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, στο 30ο Λύκειο Θεσσαλονίκης, στο 40ο Δημοτικό Θεσσαλονίκης, στο Κτίριο Διοίκησης και την Σχολή θετικών Επιστημών του ΑΠΘ και στο κτίριο της ΧΑΝΘ.

Το πρόγραμμα «ΕΡΜΗΣ» υλοποιείται από το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το σύστημα «ΕΡΜΗΣ» αποτελείται από ανιχνευτές, οι οποίοι καταγράφουν 24 ώρες το 24ωρο τις τιμές της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον και στη συνέχεια τις αποστέλλουν στους κεντρικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τη Νότια και Βόρεια Ελλάδα αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος λειτουργούν επίσης η υπηρεσία «SMS ΕΡΜΗΣ», με στόχο την ενημέρωση του κοινού μέσω της αποστολής γραπτού μηνύματος στο 1325 και ο «Κινητός Σταθμός Μέτρησης ΕΡΜΗΣ».

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων για όλη την Ελλάδα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.hermes-program.gr.
Πηγή: spnews.gr