Ανακυκλώνει υλικά από κλινικές ο δήμος Θεσσαλονίκης

Ένα ειδικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών από τα νοσοκομεία και κλινικές της Θεσσαλονίκης πρόκειται να εφαρμόσει στο προσεχές διάτημα ο κεντρικός δήμος της πόλης.

Μέσω του νέου προγράμματος θα μπορούν να συλλεχθούν:
χαρτόνι συσκευασίας, πλαστικά δοχεία ορών χωρίς το σωληνάκι, λαμπτήρες φθορισμού και εξοικονόμησης ενέργειας, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, σκληρά πλαστικά (κασόνια κτλ), μπαταρίες, έντυπο υλικό. Τα παραπάνω υλικά θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ενώ θα υπάρχει σύστημα καταγραφής των ποσοτήτων που παραλαμβάνονται για να μπορούν να μετρηθούν οι συλλεγόμενες ποσότητες κάθε υλικού, ώστε να αξιολογηθούν και να παρουσιαστούν τα ανάλογα αντισταθμιστικά οφέλη.

«Αξίζει να σημειωθεί πως η πρόταση αυτή φέρνει οφέλη στις διοικήσεις των Νοσοκομείων, αφού μεγάλη ποσότητα υλικών που μέχρι σήμερα οδηγούνταν για αδρανοποίηση με ιδιαίτερα υψηλό κόστος, τώρα θα διατίθεται προς ανακύκλωση με θετικά αποτελέσματα όχι μόνον οικονομικά και τεχνικής φύσης, αλλά κατά βάση περιβαλλοντικά» δήλωσε αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Θανάσης Παπάς.
Πηγή: spnews.gr