Πιλοτικό πρόγραμμα άσκησης στο ΑΠΘ για Α.μεΑ

Η Επιτροπή Εποπτείας του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου σε συνεργασία με την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας και με τη στήριξη των Πρυτανικών Αρχών του Α.Π.Θ. αποφάσισαν τη λειτουργία πιλοτικού προγράμματος άσκησης φοιτητών/τριων και προσωπικού με αναπηρίες (Α.μεΑ.) με στόχο την παροχή υπηρεσιών του Α.Π.Θ. προς όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που έχουν κινητικά προβλήματα – αναπηρίες.

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα Φυσικής Δραστηριότητας, Ενδυνάμωσης και Αναψυχής θα ξεκινήσει την...
Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος σε κατάλληλα δομημένα προγράμματα άσκησης καθώς και να βοηθηθούν, εξατομικευμένα, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της φυσικής τους κατάστασης και της προσωπικής τους ψυχαγωγίας.

«Το Α.Π.Θ. έχει θέσει ως βασικό στόχο να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να δώσει δυνατότητα πρόσβασης, σε άτομα με αναπηρίες, σε όλες τις δραστηριότητες του» δήλωσε ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Α.Π.Θ., Καθηγητής Γιάννης Παντής και επισήμανε «Στην προοπτική της μετατροπής του Α.Π.Θ. σε ένα προσβάσιμο πανεπιστήμιο τόσο στις υποδομές όσο και στις υπηρεσίες του, διαμορφώσαμε ειδικές συνθήκες προσβασιμότητας που, μέχρι σήμερα, δεν υπήρχαν στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο. Είμαστε έτοιμοι, έχοντας ολοκληρώσει τις συνθήκες πρόσβασης στις βασικές υποδομές, να κάνουμε τα πρώτα πιλοτικά μας προγράμματα για τις υπηρεσίες του Γυμναστηρίου. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε θετική ανταπόκριση καθώς με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς όλους τους φοιτητές και τους εργαζόμενους του πανεπιστημίου αναιρώντας κάθε αιτία αποκλεισμού».

Για την εφαρμογή του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου.

Για την εγγραφή απαιτείται η έκδοση της κάρτας εισόδου του πανεπιστημιακού γυμναστηρίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας για συμμετοχή: 2310-992672, καθημερινά από τις 9:00 έως τις 21:00.
Πηγή: spnews.gr