Καλλιεργώντας ευκαιρίες στη Θεσσαλονίκη...

Νέες εφαρμογές της γενετικής και βιοτεχνολογίας στην αγροτική παραγωγή και βιομηχανία τροφίμων... Με τη συνεργασία του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, του Βρετανικού Συμβουλίου και του ΝΟΗΣΙΣ συνεχίζεται για όγδοη συνεχή χρονιά η...πραγματοποίηση των «Καφέ της Επιστήμης», που όπως πάντα, σας προσκαλούν να απολαύσετε τον καφέ σας και να συζητήσετε με τους ειδικούς επιστημονικά ζητήματα που προκαλούν το ενδιαφέρον μας.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις και κυρίως αυτές που σχετίζονται με την κατανόηση της γενετικής πληροφορίας που περιέχουν οι οργανισμοί, έχουν βρει πλέον εφαρμογές όχι μόνο στον ιατρικό τομέα, αλλά και στην αγροτική παραγωγή και την παραγωγή τροφίμων. Εφαρμογές που, εκτός από το να βοηθούν και να ενισχύουν τον πρωτογενή τομέα, δημιουργούν και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Η συζήτηση θα εστιάσει στις γνώσεις που έχουμε αποκομίσει τα τελευταία χρόνια για την κατανόηση της γενετικής των οργανισμών και στις εφαρμογές τους σε παραγωγικές διαδικασίες. Έμφαση επίσης θα δοθεί στις επιχειρηματικές ευκαιρίες που η μεταφορά των νέων αυτών γνώσεων μπορεί να δημιουργήσει από την αγροτική παραγωγή έως την βιομηχανία τροφίμων.

Θα συζητήσει μαζί μας ο Δρ. Αναγνώστης Αργυρίου, τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2013, στις 18.30, στο Γαλλικό Ινστιτούτο (Λεωφόρος Στρατού 2Α, τηλ: 2310 821231Αίθουσα Αλλατίνη-Ντασώ).

Είσοδος Ελεύθερη

Ο Δρ. Αναγνώστης Αργυρίου είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Ο κύριος ερευνητικός τομέας του είναι η μελέτη των γενετικών και επιγενετικών μηχανισμών που σχετίζονται με τη διατροφή και τις επιπτώσεις της στην υγεία, καθώς επίσης και η εφαρμογή γονιδιωματικών τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή και την παραγωγή τροφίμων. Έχει πολυετή εμπειρία πανεπιστημιακής διδασκαλίας και είναι συγγραφέας ενός σημαντικού αριθμού επιστημονικών δημοσιεύσεων, καθώς και κριτικής σε διεθνή περιοδικά.