Τρεις «μνηστήρες» για τη μαρίνα της Θεσσαλονίκης

Σε περίπου 3-4 μήνες αναμένεται να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο για το ποιος από τους τρεις υποψήφιους που διεκδικούν την κατασκευή όσο και την εκμετάλλευση της μαρίνας ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, θα αναλάβει το έργο.

Η ΟΛΘ Α.Ε., επιβεβαιώνοντας χθεσινό δημοσίευμα της «Η», έκανε γνωστό ότι δέχθηκε εμπρόθεσμη εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις κοινοπραξίες «Άκτωρ ΑΤΕ, ΑΚΤΕ-VEGA, Cosmos Yachting και Marina Kroslin GMBH» και «Μοχλός Α.Ε., Porto Carras Μαρίνα Α.Ε.», καθώς και από την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων «Lamda Development SA», με τις οποίες πρόκειται να συμπορευτεί, εφεξής, σε μία κλειστή διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Χρονοδιάγραμμα 

Το σχετικό χρονοδιάγραμμα, με το οποίο εγκαινιάζεται, επί της ουσίας, η δεύτερη φάση του διεθνούς διαγωνισμού, προβλέπει, ως πρώτο βήμα, τον έλεγχο της οικονομικής και επαγγελματικής επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων. Κατόπιν, όσοι από τους μνηστήρες πάρουν το «πράσινο φως» για το επόμενο στάδιο θα παραλάβουν προσχέδιο με τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, με σκοπό να το μελετήσουν και να διατυπώσουν τυχόν παρατηρήσεις τους, ώστε, αμέσως μετά, να συγκροτηθεί το τελικό σχέδιο σύμβασης παραχώρησης με τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου.

Συνακόλουθα θα υπάρξει πρόσκληση προς τους υποψήφιους αναδόχους να καταθέσουν την απαραίτητη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και την οριστική δεσμευτική οικονομική τους προσφορά, από την οποία θα προκύψει και ο τελικός νικητής.

Βάσει εκτιμήσεων αρμόδιων υπηρεσιών της ΟΛΘ Α.Ε., η τοποθέτηση του εργολάβου και η έναρξη των εργασιών -αν δεν προκύψουν ενστάσεις και άλλες καθυστερήσεις- θα είναι πιθανώς εφικτή μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2012, με προοπτική το έργο να έχει ολοκληρωθεί το 2014.

Κόστος 

Σε πλήρη ανάπτυξη η μαρίνα θα διαθέτει 218 θέσεις ελλιμενισμού, ενώ το κόστος της επένδυσης, που θα το αναλάβει ο παραχωρησιούχος με αντάλλαγμα την παραχώρηση της εκμετάλλευσής της για τριάντα χρόνια, έχει προϋπολογιστεί στα 11,3 εκατ. ευρώ. Η χωροθέτησή της έχει προσδιοριστεί στη θαλάσσια ζώνη μπροστά στο κρηπίδωμα Νο 1 του λιμανιού για τον ελλιμενισμό τουριστικών σκαφών και της χερσαίας ζώνης στον 1ο προβλήτα (7,195 στρ.) για την εξυπηρέτηση των χρηστών της -εστίαση, αναψυχή, εμπόριο ναυτιλιακών ειδών.

Επίσης, προβλέπεται παραχώρηση υπαίθριου χώρου στον 2ο προβλήτα (9,370 στρέμματα) για τη διαχείμαση και την επισκευή σκαφών αναψυχής. Η διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. αναμένει αύξηση των εσόδων της από τη λειτουργία της μαρίνας, προσβλέποντας, πιθανότατα, σε συμφωνία με τον παραχωρησιούχο για ετήσιο μίσθωμα και ποσοστό επί του κύκλου εργασιών της εταιρείας που θα διαχειρίζεται τη μαρίνα.
Του Λεωνίδα Λιάμη
Από imerisia.gr