Χάκαραν το youporn!!

Στοιχεία των χρηστών του φανερά προς όλους! 
Oνόματα, e-mail, κωδικοί εισόδου αλλά και οι ημερομηνίες γέννησης ήταν διαθέσιμα σε οποιονδήποτε, αφού αναρτήθηκαν....


online με τη μορφή απλού κειμένου... Αν και δεν υπάρχουν ακόμη επαρκείς πληροφορίες για την επίθεση, υπεύθυνο θεωρείται καταρχάς το ίδιο το site, το οποίο δε μερίμνησε για την ασφάλεια του server στον οποίο ήταν αποθηκευμένα τα δεδομένα αυτά.


Είναι λοιπόν ιδιαίτερα πιθανό πάρα πολλοί χρήστες να στραφούν εναντίον του, καθώς η δημοσιοποίηση των ονομάτων τους είναι βέβαιο ότι θα τους δημιουργήσει πάρα πολλά... προσωπικά προβλήματα.