Δράσεις για την αναβάθμιση της Ροτόντας

Πρωτοβουλίες, δράσεις και βελτιωτικές ενέργειες για την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου της Ροτόντας ανέλαβε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν όλες οι υπηρεσίες του τομέα Ανακύκλωσης και Καθαριότητας.

Η προσπάθεια που κλιμακώνεται σταδιακά γίνεται βάσει ειδικού σχεδιασμού σε συνεργασία με την...
1η Δημοτική Κοινότητα και εθελοντές και θα συνεχιστεί το προσεχές διάστημα με μία γενικευμένη εξόρμηση καθαριότητας στην περιοχή.

Στο πλαίσιο των δράσεων για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου της Ροτόντας έγιναν μεταξύ άλλων:
  • Αναχωροθέτηση και κατασκευή αποτμήσεων-εσοχών στην οδό Αρμενοπούλου με την παράλληλη τοποθέτηση δύο μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1200 lt.. και απόσυρση των κάδων αποκομιδής από την πλατεία Ροτόντας.
  • Παραχωρήθηκαν στους επαγγελματίες-εστιάτορες δύο πλαστικοί κάδοι 350 lt, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται για την εναπόθεση των απορριμμάτων από την λειτουργία των καταστημάτων τους και θα μεταφέρονται από τους ιδίους προς αποκομιδή στους μεταλλικούς κάδους της οδού Αρμενοπούλου.
  • Η αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων των κατοικιών της περιοχής πλατείας Ροτόντα θα γίνεται στο εξής από τους πράσινους κάδους της οδού Αρμενοπούλου.
  • Τοποθετήθηκε βυθιζόμενο κολωνάκι επί της οδού Αρμενοπούλου για την ευταξία και την αποφυγή της παράνομης στάθμευσης. Μετά από συμφωνία με τους επαγγελματίες για την χρήση του, δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα σε ότι αφορά το ωράριο φορτοεκφόρτωσης προμηθειών των καταστημάτων τους.

Με πρωτοβουλίες και δράσεις μεταξύ των οποίων η αξιοποίηση, η ανάδειξη και η προστασία των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων στα όρια της δικαιοδοσίας του ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνεχίζει την προσπάθεια του για την διατήρηση της καθαριότητας, την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, σημείωσε ο Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Θανάσης Παππάς.

«Ειδικά σε επιβαρυμένες λόγω διαφόρων χρήσεων ή άλλων ιδιαιτεροτήτων περιοχές όπως η Ροτόντα, έχει γίνει ειδικός σχεδιασμός ο οποίος σταδιακά υλοποιείται μέσω προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν όλες οι υπηρεσίες της Αντιδημαρχίας για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες» δήλωσε ο Θανάσης Παππάς.

Υπενθυμίζεται ότι έχει θεσμοθετηθεί και τοποθετηθεί Τομεάρχης-επόπτης καθαριότητας ανά Δημοτική Κοινότητα, ο οποίος επιμελείται για όλα τα ζητήματα καθαριότητας (αποκομιδή, σάρωμα, κάδοι, ανακύκλωση, ογκώδη), καθώς επίσης με την συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας φροντίζει ώστε να εφαρμόζεται ο κανονισμός καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι δημότες για ζητήματα Καθαριότητας μπορούν να επικοινωνούν μαζί του για όλα τα θέματα στα Γραφεία της 1ης Δημοτικής Κοινότητας στο 2310 286782 και στο email : a-koinotita@thessaloniki.gr.

Εξάλλου με επιστολές από την Αντιδημαρχία Ανακύκλωσης και Καθαριότητας ενημερώθηκαν για τις παραπάνω ενέργειες οι δημότες-κάτοικοι της περιοχής, οι τοπικοί σύλλογοι, οι επαγγελματικοί σύλλογοι αλλά και οι άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς όπως η 9η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Όπως τονίζεται η συνεργασία όλων των δημοτών και των επαγγελματιών είναι καθοριστική και σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη και σημαντική αφού βοηθά και συμβάλλει στην προσπάθεια του Δήμου για διατήρηση της καθαριότητας στην πόλη και για την αποφυγή της ανεξέλεγκτης συσσώρευσης απορριμμάτων.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες οι υπηρεσίες της Αντιδημαρχίας βρίσκονται στην διάθεση των κατοίκων στα τηλ. 15192 και 2310 494500 , 2310 494575, Γραφείο κάδων 2310 494424, 2310 316899.
Πηγή: pro.com.gr