Συγχώνευση HELΕXPO AE – ΔΕΘ ΑΕ και η θέση των εργαζομένων

Με αφορμή την εισήγηση, στην διυπουργική γνωμοδοτική επιτροπή, για τη συγχώνευση της HELEXPO Α.Ε. με τη ΔΕΘ Α.Ε. και των σχετικών δημοσιευμάτων που ακολούθησαν, οι εργαζόμενοι της ΔΕΘ ΑΕ επαναδιατυπώνουν τις από καιρό διακυρηγμένες θέσεις τους.

«Η μόνη βιώσιμη λύση προκύπτει μέσα από την αξιοποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και την....

εφαρμογή του νόμου 2687/99.

Με το πλαίσιο αυτό δίνεται η δυνατότητα ενιαίας ανάπτυξης και προώθησης του εκθεσιακού και συνεδριακού αντικειμένου.

Η εφαρμογή του προαναφερόμενου νόμου, έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

- Διαχωρίζεται πλήρως και με βάση οικονομίες κλίμακας η κυριότητα, ανάπλαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση των εκθεσιακών υποδομών από την διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων.
- Οι εκθεσιακές και συνεδριακές υποδομές αποτελούν ιδιοκτησία της ΔΕΘ και κατάκτηση των παραγωγικών φορέων όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά και ολόκληρης της Ελληνικής οικονομικής κοινότητας, είναι μάλιστα το εργαλείο ανάπτυξης για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις και Φορείς.
- Παραμένει η κυριότητα και αξιοποίηση του υπάρχοντος ακινήτου στην ΔΕΘ Α.Ε. η δε ανάπτυξη-διεθνοποίηση των εκθέσεων επιτυγχάνεται μέσω της HELEXPO στο ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των Φορέων.
- Δίνεται η δυνατότητα εξεύρεσης στρατηγικού εταίρου για την διοργάνωση εκθέσεων και συνεδρίων.
- Με ενιαίο εταιρικό σχήμα, ανοίγονται νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε τομείς συνεδριακού τουρισμού, εκθεσιακού management, προβολής, κατασκευών, ηλεκτρονικού εμπορίου, στα πρότυπα ευρωπαϊκών εκθεσιακών Φορέων. Αυτό επιτυγχάνεται με συμπράξεις (ΣΔΙΤ), νέες θυγατρικές, κλπ.
- Επιτυγχάνεται βιώσιμη οικονομική λύση και όχι μόνο διασφαλίζονται οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας αλλά δημιουργούνται νέες θέσεις και πολλές νέες ευκαιρίες για την πόλη και την Εθνική Οικονομία.
- Η λύση αυτή είναι τεχνοκρατικά ορθή, νομικά δόκιμη και θεσμικά κατοχυρωμένη, ενώ για την υλοποίησή της αρκούν μόνον υπουργικές αποφάσεις. Εάν το θέμα της ΔΕΘ - HELEXPO οδηγηθεί σε γραφειοκρατικές και δαιδαλώδεις διαδικασίες και σε νέες νομικές μορφές, τότε σημαίνει ότι προωθούνται άλλες επιδιώξεις οι οποίες εξυπηρετούν την αποδυνάμωση και εν τέλει την απομάκρυνση του εκθεσιακού θεσμού από την πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και την εκποίηση του ακινήτου προς όφελος ύποπτων συμφερόντων.»
Πηγή: ka-business.gr