Ανακοίνωση της Συγκλήτου για τους εισακτέους του ΑΠΘ

Διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα περί δραστικής μείωσης του αριθμού των φοιτητών που θα δεχτούν τα Πανεπιστήμια τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της 2845/3.4.2012, αποφάσισε να ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας τον ίδιο περίπου αριθμό σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 

Πιο αναλυτικά, την προηγούμενη χρονιά ζητήθηκαν 4.475 εισακτέοι και τελικά εισήχθησαν 5.610. Για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 το Α.Π.Θ. ζητά...
4.518 νέες θέσεις φοιτητών.

Το Α.Π.Θ. σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία και παρά το φόβο αναστολής της λειτουργίας του τον Ιούνιο, εάν δε συνεχιστεί η δημόσια χρηματοδότησή του, έχει ως κύριο στόχο και μέλημά του να προσφέρει τις ίδιες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους φοιτητές του, δεδομένου ότι η Παιδεία αποτελεί ισχυρή προϋπόθεση για την έξοδο από την οικονομική κρίση. Με ελάχιστα οικονομικά μέσα και στηριζόμενο στον «πατριωτισμό» των πανεπιστημιακών του δασκάλων, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πέρα από την υποχρέωσή του να προάγει την επιστημονική γνώση, δε μπορεί να αγνοήσει το χρέος του να συμβάλει στην κοινωνική πρόοδο.