Χωρίς νερό η Καλαμαριά

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011 από τις 08:00 π.μ έως τις 19:00 μ.μ θα πραγματοποιηθούν εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης λόγω σύνδεσης νέου αγωγού, στην οδό Πασαλίδη στην Καλαμαριά.

Συγκεκριμένα, θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης στις οδούς...
Πασαλίδη, Πόντου, Μεταμορφώσεως, Ν. Πλαστήρα, Μιαούλη, Κωνσταντινουπόλεως, Ταξιαρχών και σε όλες τις παρακείμενες σε αυτές οδούς καθώς και στην περιοχή του “Αριστοτέλη” του Δήμου Καλαμαριάς.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν κρίνονται απαραίτητες για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του δικτύου στην περιοχή και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατό ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών μας.

Θα υπάρξουν μεμονωμένες περιπτώσεις που η αποκατάσταση της υδροδότησης θα γίνει αργότερα λόγω ιδιορρυθμίας του δικτύου ύδρευσης.
Πηγή: rthess.gr