Είσαι φοιτητης ΑΠΘ; Έφυγες για Ιταλία ή Πορτογαλλία!

Ενημερωτικό Πρόγραμμα «MAKE IT POSSIBLE»
Η AIESEC AUTH στο πλαίσιο συνεργασίας με τον Ο.Η.Ε. διεξάγει ενημερωτικό πρόγραμμα στην Ιταλια και Πορτογαλία με τίτλο «MAKE IT POSSIBLE». Ουσιαστικά προκειται για ένα πρόγραμμα κοινωνικού ενδιαφέροντος, στο οποίο παρατίθενται παρουσιάσεις...

σε ιταλικά και πορτογαλλικά σχολεία με αναφορά στους στοχους της χιλιετίας. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στην εκπλήρωση των στόχων του Ο.Η.Ε. αλλά ταυτόχρονα επηρεάζουμε θετικά την κοινωνία.

Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να συμπεριληφθεί στο βιογραφικό σημειωμα των φοιτητών και η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων πραγματοποιείται μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2310 246 165 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου aiesec.auth @gmail.com. Υπεύθυνη πρακτικής: Ειρήνη Κασαπίδου, eirini.kasapidou@aiesec.net