Νέες θέσεις εργασίας σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Τρείς νέες θέσης εργασίας σε διάφορους τομείς στην πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και στη Χαλκιδική.

Οι θέσεις για τη Θεσσαλονίκη είναι 2, η μία ζητά Προγραμματιστή και η 2η Υπάλληλο πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Η θέση για τη Χαλκιδική είναι για...
έναν Chef de Partie.

1. Ζητείται προγραμματιστής για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος από τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη

Εκπαίδευση: Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή συναφών κλάδων, Μεταπτυχιακό από ΑΕΙ Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή συναφών κλάδων (επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο).

Προσόντα: Τουλάχιστον 3ετής εμπειρία ειδικά στην ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων στις τεχνολογίες που ακολουθούν. Άριστη γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Microsoft .NET, C#, ASP. Άριστη γνώση HTML, CSS, Javascript, PHP. Άριστη γνώση SQL και χειρισμό IDE Microsoft SQL Server 2008, ORACLE και MYSQL.

Ικανότητα διαχείρισης δικτύων, στήσιμο και παραμετροποίηση Windows Server, MsExchange Server, προχωρημένες γνώσεις Hardware.

Ικανότητα να διεκπεραιώνει περισσότερες από μια εργασίες ταυτόχρονα και με προσοχή στη λεπτομέρεια.

Αντίστοιχα projects που έχουν ήδη υλοποιηθεί θα συνεκτιμηθούν.
Στείλτε τις αιτήσεις σας εδώ.

2. Υπάλληλος αντλίας υγρών καυσίμων σε πρατήριο στην Περαία Θεσσαλονίκης


Διαβάστε περισσότερα για τη θέση, εδώ.


3. CHEF DE PARTIE / DEMI CHEF

Διαβάστε περισσότερα για τη θέση, εδώ.