585 νέες θέσεις εργασίας στο Ν. Θεσσαλονίκης

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού ανακοινώνει την πρόσληψη 585 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ).

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί σε φορείς του Νομού Θεσσαλονίκης.

Οι θέσεις αφορούν διάφορα επαγγέλματα και σας τις παραθέτουμε παρακάτω αναλυτικά:


ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Τηλ: από κιν. 2310-449390 , από σταθ. 801-11-45000
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 3
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 6
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 5
ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ΑΜΕΑ) 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΑΜΕΑ) 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 2
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 
Τηλ: 2313 313200
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ) 54
ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ 42
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 24

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 
Τηλ: 2313 302800
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 2
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 3

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(Δήμος Καλαμαριάς Τηλ: από κιν. 2310-449390 , από σταθ. 801-11-45000)
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ Η ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ 1
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 1
ΔΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 2
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 2
ΠΕ Η ΔΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ Η ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 6
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 12

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
Τηλ. κέντρο: 15195
ΤΕ Η ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 12
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 6
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 2
ΠΕ Η ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ 2
ΠΕ Η ΔΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2
ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 12
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 12
ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 8
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ- ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ 6
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 6
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 2
ΠΕ Η ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ 2
ΠΕ Η ΔΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 6
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 12
ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 12
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 12
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 12
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 20

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
Τηλ. κέντρο: 15195
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ- ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ- ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ 6
ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 10
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 50
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 36
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 15
ΠΕ Η ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ 15
ΠΕ Η ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΩΝ 10
ΤΕ Η ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ 4
ΠΕ Η ΔΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ 6
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 8
ΤΕ Η ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ 6
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4
ΠΕ Η ΤΕ MARKETING ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 4
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ 10
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στα παραπάνω τηλέφωνα.
thessnea.blogspot.com