Πού πήγε το καλοκαίρι...? (Φωτογραφίες)

ΑΑΑΑΧΧΧχχχχχ....
Ας το αποχαιρετήσουμε με μία τέλεια συλλογή...Πηγή: thechive.com