Εθελοντική Αιμοδοσία στο ΑΠΘ

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Α.Π.Θ. θεωρεί ως κύριο στόχο της την καλλιέργεια ενός πολιτισμού κοινωνικής αλληλεγγύης στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να διευρυνθεί η δραστηριότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας πέραν των καθιερωμένων φθινοπωρινών και εαρινών ημερών Εθελοντικής Αιμοδοσίας.
Ως νέα ημερομηνία αιμοδοσίας ορίστηκε η 2 Μαρτίου 2012 απο τις 09:00 – 12:30 στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.